Mikä on traces?

TRACES

on Traces-ohjelman mukainen terveystodistus sisältäen kolme erillistä osaa:

OSA 1 sisältää lähetystä koskevat tiedot (lähettäjä, vastaanottaja, lähetyksen sisältö jne.) ja sen voi laatia eläinten tai tavaroiden viejä tai hänen edustajansa rekisteröitymällä toimijaksi TRACES- järjestelmään. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES – tilin. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu. Sen jälkeen vienti/tuontierän luominen TRACES – ohjelmaan on mahdollista. Myös valvova eläinlääkäri voi laatia osan 1 saatuaan viejältä kaikki vaadittavat tiedot.

OSA 2 sisältää eläinten terveyttä koskevan vakuutuksen, jonka valvova eläinlääkäri tekee saatuaan ensin lähetystä koskevat tiedot viejältä ja tarkastettuaan vientierän.

OSA 3 sisältää tiedot lähetyksen mahdollisesta tarkastuksesta vastaanottajamaassa ja se tulee vain toimivaltaisten viranomaisten tietoon Suomessa.

Tällä hetkellä Suomessa viranomaisista Traces-ohjelmaa käyttävät kaikki läänineläinlääkärit sekä osa kunnan-/kaupungineläinlääkäreistä.

Lisätietoa Traces-järjestelmästä ja ohjelman käytöstä on Elintarviketuvallisuusviraston internetsivuilla.

Asiasta säädetään MMM asetuksessa 1033/2013 8 §, MMM asetuksessa 1024/2013 7 §, komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 ja direktiivissä 2009/156/EYMistä ostaja saa tietää, mitä papereita tarvitaan hevosen tuonissa ulkomailta? Ottamalla yhteyttä yhdistykseen, katsomalla Eviran sivuilta, katsomalla Hippoksen sivuilta ja muut lukuisat keinot.

Entä sitten kun myyjä vakuuttaa papereiden olevan kunnossa ja laittaa vientisertistä kuvan? Luottaako myyjään? Ei kannata luottaa, vaan kannattaa taaskin kysyä yhdistykseltä. Hevosen vientisertifikaatti voi olla aivan tavallisen näköinen A4 paperi, jossa todetaan hevonen terveeksi. Se voi olla myös hyvin, hyvin virallinen traces-todistus vesileimoineen, ja tässäkin tapauksessa, laittakaa yhdistykseen kuva, tarkistamme, että paperissa on oikeat tiedot.

Mitäs jos paperi on A4 kokoa ja siinä lukee, että polle on kunnossa ja allekirjoitus virallisen eläinlääkärin? Kelpaako se? Kelpaa, jos paperin on allekirjoittanut Virossa Veterinaarkeskuksen virkamies.

Mitenkäs tämän voi tietää, että allekirjoitus on virallisen virkamiehen, eikä tavallisen eläinlääkärin? Tätä ei voi mistään tietää, ellei osaa puhua sujuvasti eestiä ja soittaa Veterinaarkeskukseen ja kysyy sieltä. Tässä tilanteessa kannattaa ottaa yhdistykseen yhteyttä.

Mitäs jos ostamaltasi hevoselta puuttuu siru, tai se ei toimi? Laillinen keino tässä, on hevosen omistajan Virossa, tilata eläinlääkäriltä uusi siru samoilla numeroilla ja siruttaa hevonen uudestaan. Hevosta ei saa siruttaa uudella sirulla ja eri numerolla, mikä vanhassa sirussa on ollut. Sirun tilaaminen kestää, eli jos myyjä sanoo, että kaikki ok ja siihen meni pari päivää, asiat eivät todellakaan ole ok. Ota tässä tapauksessa yhteyttä yhdistykseen. Jos hevonen on syntynyt ja tunnistettu ennen 1.7.2009 ja sen tunnistusasiakirjan (vanhanmallinen passi tai rekisteritodistus, johon on kiinnitetty niin sanottu lääkitystarra) tiedot on tallennettu myöntävän elimen tietokantaan viimeistään 31.12.2009, katsotaan hevonen asianmukaisesti tunnistetuksi. Näillä hevosilla siru ei ole pakollinen.

ER-hevoset ovat Virossa suurissa laumoissa, mitä vaan voi tapahtua ja siru lakkaa toimimasta. Tämä huomataan vasta siinä vaiheessa, kun hevosta aletaan tarkastaa vientiä varten. Usein myyjällä saattaa olla kiire myynnin kanssa ja helppo keino on silloin pyytää eläinlääkäriä laittamaan uusi siru ja uusi sirutarra passiin. Tämä keino ei ole laillinen.

Mitäs jos hevoselta puuttuu passi? Tunnistusasiakirjan (passin), on oltava aina hevoseläimen mukana, myös kuljetuksen aikana. Suomeen ei saa vastaanottaa muusta EU- tai ETA-alueen valtiosta tulevaa hevoseläintä, jolla ei ole tunnistusasiakirjaa (poikkeuksena emänsä mukana kulkeva vieroittamaton varsa). Jos eläimellä ei ole tunnistusasiakirjaa, eläin on palautettava lähtöpaikkaansa. Jos et tiedä onko hevosella oleva asiakirja aito, tai epäilet sen aitoutta, ota yhteyttä yhdistykseen.

No onko se niin nokonuukaa, turhaa byrokratiaa, papereita voi käyttää sytykkeenä? Jotkut ihmiset ovat sitä mieltä jopa Suomessa, että tuontisertit ja niiden virallisuus ovat turhaa byrokratiaa ja rahastusta. Traces on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista.

Aina kun tuot hevosen ulkomailta, jokin taho (kantakirjapitäjä, hevosrekisterin pitäjä) valvoo, että hevosella on tuontipaperi kunnossa. Jos ei ole, hevonen asetetaan viranomaisten toimesta karanteeniin, hevonen palautetaan tai se pahimmassa tapauksessa lopetetaan.

Miksi?

Hevoseläin on lähettävän maan virkaeläinlääkärin toimesta tarkastettava enintään 48 tuntia ennen lastausta tai viimeistään lastausta edeltävänä viimeisenä työpäivänä. Virkaeläinlääkärin tulee tarkastuksessa varmistaa, että hevoseläimessä ei ole sairauteen viittaavia oireita. Tarkastuksen yhteydessä tulee myös varmistaa, ettei ole syytä, erityisesti omistajan tai kasvattajan ilmoitusten perusteella, olettaa hevoseläimen olleen yhteydessä tarttuvaan tautiin sairastuneisiin hevoseläimiin viidentoista tutkimusta välittömästi edeltävän päivän aikana. Lisäksi on syytä varmistaa, että tunnistusasiakirjaan eli passiin merkitty mikrosirun numero vastaa hevoseläimestä luettavissa olevaa sirunumeroa.

Rekisteröidylle hevoseläimelle riittää direktiivin 2009/156/EY mukainen terveyttä koskeva vakuutus, joka voi olla lähettävän EU-maan lomakkeelle laadittu tai Traces-mallinen todistus. Terveystodistuksen tai vakuutuksen allekirjoittaa lähtömaan virkaeläinlääkäri joka myös suorittaa vaadittavan terveystarkastuksen. Todistusta ei tarvitse tehdä Traces-järjestelmässä, mutta se on kuitenkin suositeltavaa.