Hevosten laiton maahantuonti tulee tuojalle kalliiksi!

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa kaikki alueellaan todetut laittomat eläinten maahantuontiyritykset poliisille ja näistä tullaan perimään 200 euron tarkastusmaksu.

Lemmikkien kohdalla seuraamuksena on useimmiten eläimen palautus takaisin lähtömaahan tai eläimen lopetus. Eläimen palautuksesta aiheutuneet kulut jäävät omistajan maksettavaksi.

Äärimmäisessä tapauksessa laittomasta tuonnista voi seurata uhkasakkovelvoite. Menettelystä on säädetty vuoden alussa voimaan tulleella eläintautilailla ja sen tarkoituksena on estää eläinten mukana tulevien tautien leviämistä.

Hevonen palautetaan tai eristetään

Hevosten laiton maahantuonti johtaa hevosen palauttamiseen tai eristykseen määräämiseen, kunnes kaikki verinäytetutkimukset osoittavat ettei hevonen levitä tartuttavia tauteja.

Laittomasti maahantuodun hevosen aiheuttamat kustannukset voivat olla esimerkiksi:

  • Tunnistus 100 euroa
  • Rekisteröinti n. 100 euroa
  • Laittoman mahantuonin vuoksi tehtävä tarkastusmaksu 200 euroa
  • Verinäytteiden tutkimukset 40-60 euroa kpl sekä lisäksi eristyksessä olemisen aiheuttamat kulut. Mikäli tulos jonkin taudin kohdalla on positiivinen, voidaan omistajan kustannuksella tutkituttaa myös pitopaikan muut eläimet

Vuoden vaihteessa voimaan astuneen uuden eläintautilain myötä kaikki EU:n sisäiset eläinten laittomaan maahantuontiin liittyvät hallintopäätökset ovat siirtyneet aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee rajanylityspaikkojen runsauden vuoksi suurimman osan maan EU:n sisäisistä laittomista eläinten maahantuonneista. Laittomista eläintuonneista tulee tehdä ilmoitus virkaeläinlääkärille.

Maahantuontiehdot löytyvät Ruokaviraston nettisivuilta:https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elaimet/hevoset-ja-niiden-sukusolut/

Ostaessasi eestin raskaan vetohevosen tai sen risteytyksen ja hevonen on siirtymässä kantakirjaamme, lähetä hevosen Traces-terveystodistus meille, osoitteeseen: Eestin Raskaat Vetohevoset ry, Joutnantie 457, FIN-25500 Perniö, Finland.