Materijalid eesti keeles

Eesti Veterinaar- ja Toiduamet on kiitnud heaks Eesti Hobusekasvatajate Seltsi uue aretusprogrammi.

Suurim muudatus on, et edaspidi ER-tõusse ristamiseks on lubatud kasutada rootsi ardenne. Aastatel 2018-2022 on lubatud kasutada ardenne 10 % eesti raskeveohobuste märade ja täkkude arvust. EHSi populatsioon (227 mära ja 75 täkku, 01.01.2018) võimaldab võtta eriprogrammis kasutusele 22 ardennimära ja 8 ardennitäkku. Iga konkreetse hindamis- ja tõukomisjoni poolt litsentseeritud ardennitäkuga on lubatud paaritada aastas 14 mära.

Eestin Raskaat Vetohevoset ry`l on paralleeltõuraamatupidajana kohustus järgida originaaltõuraamatupidaja põhimõtteid ehk viia vastavad muudatused ka oma aretusprogrammi, aga muidugi iga aretaja otsustab ise, kas ta teeb ka tulevikus puhasaretust või läheb üle ristamisprogrammile.

Teistest aretusprogrammi nõuete muudatuste näitena, et edaspidi ülevaatuse saab korraldada kasvõi ühele hobusele ja kohtunikekogu ”soovitatav kohtunike arv on 2 või enam”.