Hobuste import Soome alates 01.01.2017

Eestin Raskaat Vetohevoset ry. on Soomes üks kolmest ametlikust tõuraamatupidajast, kellel on õigus märkida Soome importitud hobuse andmed riikliku andmebaasi. Eestin Raskaat Vetohevoset ry. vastutab eesti raskeveohobuste registreerimise eest, Suomen Irlannincobyhdistys ry. vastutab iiri cobide registreerimisest ja ülejäänud tõugudega tegeleb Suomen Hippos ry. Registreerida tuleb kõik hobused, kes viibivad Soomes üle 90 päeva.

Eelmainitust tulenevalt Eestin Raskaat Vetohevoset ry. kontrollib ka, et importitud hobusel on kaasas vajalikud dokumendid, nt. hobusepass ja veterinaarsertifikaat ehk TRACES-tõend. Ilma TRACES-tõendita Soome toodud hobune paigutatakse kohaliku veterinaarkeskuse järelvalve all karanteeni kuni laboriuuringute tulemuste selgumiseni, seda kõike omaniku kulul. Laboriuuringute maksumus on u. 600-800 €. Kui see omanikule ei sobi, on teised variandid hobuse tagastamine lähteriiki või magama panek, need toimingud ka omaniku kulul.

Eelmainitud TRACES-tõendi tohib väljastada ainult maakondliku Veterinaarkeskuse ametnik. Tegevusloaga vet.arst, kes pole VTA alluvuses oleva Veterinaarkeskuse ametnik võib küll teha hobusele tervisekontrolli, nö. müügikontrolli, aga sellega pole võimalik asendada Veterinaarkeskuse TRACES-tõendit. Vaata lisainfot siit: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1103

Veterinaarkeskusele tuleb esitada ”Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade väljaveol”, koos hobusepassiga. Taotlus on vaja esitada vähemalt 48 tundi enne hobuse Eestist väljaviimist. On vaja teada nt. hobuse teekond ja sõidugraafik, (veo)auto ja treileri reg.numbrid, vedaja tegevusloa number, sihtkoha aadress jne. TRACES-tõend on tasuline. Lisainfo saamiseks soovitame pöörduda piisavalt vara kohaliku Veterinaarkeskuse poole: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160

Eestin Raskaat Vetohevoset ry. pakub ka nõustamisteenuseid kõigile eesti raskeveo tõu vastu huvi tundvatele inimestele. Soovitame pöörduda meie poole, kui on näiteks küsimusi eesti raskeveohobuse treeningust, väljaõpest, arengust, varustusest või söötmisest. 

Traces-asiakirja sivu 1
Traces-asiakirja sivu 2

Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade väljaveol