Hobuseomaniku asjaajamine Soome paralleeltõuraamatuga läks lihtsamaks

Praegusest pole nt. enam vaja saata hobusepassi Soome, kui on vaja passisse märkida omanikuvahetus vms.

Eestin Raskaat Vetohevoset ry`i juhatus tegi 24.01. otsuse, et ka tõuraamatupidajal Marja Hietakorpil on edaspidi volitused kasutada Eestin Raskaat Vetohevoset ry`i pitsatit. Sellest tulenevalt võib Eestis saata passe vms. materjali otse temale Pärnusse.

 

Kontaktandmed:

Marja Hietakorpi

Ringi 34

80012 Pärnu

marja.hietakorpi@gmail.com

Lisaks tuletame veel meelde:

Hobuse registreerimine Soome tõuraamatus ei nõua liikmelisust Eestin Raskaat Vetohevoset ry’s, aga teenuste hinnakirjas on mõningaid allahindlusi liikmetele. Eestin Raskaat Vetohevoset ry’i hinnakirja ja aretusprogrammiga saab tutvuda siin.

Hobuseomanikul on võimalik oma soovi järgi pidada omas karjas samaaegselt nii originaal- kui ka paralleeltõuraamatusse registreerituid hobuseid või valida embkumb tõuraamatutest. Teated hobust puudutavatest sündmustest (nt. müük, kastreerimine, paaritus) omanik saadab sellesse aretusorganisatsiooni, kelle tõuraamatus hobune on registreeritud. Originaal- ja paralleeltõuraamatu hobuseid saab omavahel paaritada. Kasvataja otsustab iga varsa puhul eraldi, kumba tõuraamatu ta soovib varsa registreerida, seda sõltumata vanemate tõuraamatust/tõuraamatutest.