Sukusiitoksesta ja sisäsiitosprosenteista

 SUKUSIITOS V. 2016 ELOSSA OLEVILLA ER-OREILLA JA ER-TAMMOILLA

KERÄTYT ALKUTIEDOT (HUOM. Tarkemmat kaaviot linkeissä tekstin lopussa)

Perustaksi otettiin toukokuussa 2016 elossa olleiden eestin raskaiden vetohevostammojen ja -orien nimilista (PRIA-rekisteri Virossa ja Suomen rinnakkaiskantakirja), johon lisättiin vielä heinäkuun alussa tiedossa olleet vuoden 2016 varsat.

Nimilistasta jätettiin pois seuraavat hevoset:

–       tamma Kena 233002300025810 ja sen tammavarsa, koska Kenan isää ei tiedetä

–       tamma Emti 6259 ER ja sen kahden sukupolven tamma- ja orijälkeläiset, koska Emtin isää ei tiedetä

–       ori Hälvin 233002300628604 ja sen kahden sukupolven tamma- ja orijälkeläiset, koska kesäkuun alussa selvisi, että Hälvinin isä on risteytys.

 

Kerättiin tiedot nimilistassa olevien hevosten esivanhemmista niin kauaksi, kuin esivanhempia oli löydettävissä kantakirjasta, seuraavaa poikkeusta lukuunottamatta:

Elossa olevan ER-tamman Vella 233002300983696 polveutumisessa on torinhevosori Laugur 1345 TA. Tässä selvityksessä huomioitiin ainoastaan Laugur 1345 TA isä ja emä, sillä torinhevosen esivanhempia olisi orien Duke of Scagglethorpe, Heldenknabe I 1543 Tk jne. kautta ollut mahdollista löytää lähestulkoon dinosauruksiin asti. Sellaisten esivanhempien tietojen keräämiseksi kulunut aika ja työmäärä olisi ollut suhteeton verrattuna saatavien tietojen merkitykseen.

 

Käytössä ollut ohjelma vaati myös hevosten syntymäaikojen kirjaamisen. Jos kantakirjassa ei ollut syntymävuodesta tietoa, annettiin hevoselle kuvitteellinen syntymävuosi sillä logiikalla, että vanhemmat ovat syntyneet ennen jälkeläisiään ja sukupolvien välinen ero olisi mahdollisuuksien mukaan 7-10 vuotta.

 

ANALYYSISSÄ KÄYTETTY OHJELMISTO

 

Kerättyjen polveutumistietojen tutkimiseksi käytettiin Pohjoismaisen geenivarakeskuksen NordGenin ohjelmaa EVA 3.0:

Berg P., Nielsen J. and Sørensen M.K. 2006. EVA: Realized and predicted optimal genetic contributions. CD communication 27-09, 2pp. WCGALP, 2006, s.246.

 

Lisätietoa EVA 3.0 -ohjelmasta saa NordGenin vanhemmalta neuvonantajalta Anne Kettuselta, joka opasti ohjelman käytössä:

Anne Kettunen puh. +47 90 36 52 49 tai +47 97 78 09 03, säpo: anne.kettunen@nordgen.org

 

TULOKSET

 

Liitteenä on nimilistat tällä hetkellä elossa olevien ER-orien ja ER-tammojen yksilöllisistä sukusiitosprosenteista. Punaisella on merkitty yli 6,25 % sukusiitokset.

 

Prosentit eri hevosten välillä eivät ole suoraan verrattavissa, koska hevosten polveutumistietojen (esivanhempien sukupolvien) täydellisyys/puutteellisuus vaihtelee. Esim. orilla Ettor 2193 ER (sukusiitos-% 1,6) on käytännössä tiedossa ainoastaan 1 esivanhempien sukupolvi täydellisenä, koska jo emänemä „Ulla“ on „tuntematon persoona“. Mutta esim. orilla Kalev 2460031ER000115 (sukusiitos-% 5,9) on polveutumistaulukko täydellinen 10 sukupolven matkalta, josta sille myös pääsee kertymään enemmän prosentteja.

 

Yhteenvetona elossa olevien ER-orien ja ER-tammojen sukusiitosprosenteista:

–       ER-orit elossa 78 kpl: pienin sukusiitosprosentti 0,0 % ja suurin 13,0 %.

–       ER-tammat elossa 208 kpl: pienin sukusiitosprosentti 0,0 % ja suurin 16,5 %.

–       Elossa on 17 oria (22 % orien lukumäärästä) ja 38 tammaa (18 % tammojen lukumäärästä), joiden sukusiitosprosentti ylittää 6,25 %.

 

 JOHTOPÄÄTÖKSET

 

Ei tietenkään ole olemassa tarkkaa rajaa, milloin sukusiitos alkaa vaikuttamaan negatiivisesti. Esim. suomalaisessa tutkimuksessa 33 679 lv-ravuritammasta ja 32 731 suomenhevostammasta todettiin, että varsomistulokset alkoivat lv-tammoilla huonontua, kun niiden sukusiitosprosentti ylitti 15 % ja suomenhevostammoilla vastaavasti, kun ylitettiin 7,5 %.

Sairanen J, Nivola K, Katila T, Virtala A-M, Ojala M 2009. Effects of inbreeding and other genetic components on equine fertility. Animal 3:12, 1662-1672.

 

Nyrkkisääntönä eläinjalostuksessa voisi pitää, että ei ole sopivaa astuttaa keskenään „serkkuja“ (jälkeläisen sukusiitosprosentti 6,25 %). Kun tarkastellaan liitteenä olevissa nimilistoissa yli 10 % sukusiitosprosentilla olevien hevosten polveutumistaulukoita, syntyy epäilys, että taustalla on joko „työtapaturma“ tai sitten kasvattajan ammattitaidottomuus.

 

Lisäksi tulee ymmärtää, että varsan sukusiitosprosentti ei ole keskiarvo sen vanhempien sukusiitosprosenteista. Oleellista on tutkia, onko keskenään astutettavilla orilla ja tammalla yhteisiä esivanhempia. Keksittynä esimerkkinä voisi esittää, että kun astuttaa lv-orilla (jonka oma sukusiitosprosentti olisi esim. 25 %) suomenhevostamman (jonka oma sukusiitosprosentti olisi esim. 20 %), ei varsan sukusiitosprosentti suinkaan ole (25+20)/2 = 22,5 %, sillä lv-ravurilla ja suomenhevosella ei ole yhteisiä esivanhempia (niin kauaksi kuin rekisteröityjä polveutumistietoja on tiedossa).

 

Nyrkkisääntö: Jos laitat rinnakkain suunnitteilla olevan varsan isän ja emän passien polveutumistaulukot ja siellä on jokaisen esivanhemman nimi vain kerran näkyvissä -> hienoa. Jos isällä ja emällä on keskenään esivanhempien 3.-4. sukupolvessa joku yhteinen esivanhempi/jotkut yhteiset esivanhemmat -> eipä haittaa. Jos yhteinen esivanhempi on isän ja emän välillä jo lähemmissä sukupolvissa -> etsi tammallesi toinen ori.

 

 

 https://drive.google.com/file/d/0B-RQO6ad6-TiQTUxT1NJbzVIWFU/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/0B-RQO6ad6-TiS1ZRcW5KejVBMFU/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/0B-RQO6ad6-Tia2txWWtHaXdQLXM/view?usp=sharing